Lothárd Község

Kezdőlap

Üdvözöljük Lothárd Község Honlapján


Címer leírása

Levéltári kutatások útján került elő az 1720-as évekből és 1830-ból a település egy-egy korábbi pecsétje. Mindkét pecsét rajzában szerepelt a lebegő ekevas (és csoroszlya), illetve a korábbiban még három kis virág vagy csillag – ezt nem lehetett egyértelműen megállapítani.

E két pecsét jelképeit is felhasználva a képviselőtestület több tagjával és a település néhány lakójával is egyeztetve született meg az a tervezet, amely alapján a grafikus végleges formába öntötte falunk címerét.

A címer pajzsa egyszerű, álló pajzs. Alapszíne a háttérben kék: az ég, a levegő, a víz színe, mely jelképesen utal a tisztaságra, az igazságra és a hűségre is.

A címer alsó részének színe zöld: a valóságos zöld természet megjelenítése mellett a tavasz, a feltámadás reményének, az Édennek a színe. Reméljük, annak az „Édennek”, melyet az itt élők ma, holnap s holnapután is saját maguk számára teremtenek.

Az arany színű ekevas, a nyolc ágú csillag és a két stilizált virág a már említett, fennmaradt régi rajzokról került át címerünkre, jelezve az itt élő népek szorgalmas kétkezi munkáját s e vidék legjellemzőbb megélhetési formáját, a mezőgazdasági munkát.

A csillag, a csillagos ég ősidőktől fogva az ember vallásos és természetvizsgáló érdeklődésének a középpontjában állt. Az ókori magas kultúrákban a csillagos ég a túlvilág, a csillagok pedig az istenek és hősök megtestesülései. E jelképek által címerünk egy kicsit a születésünktől az elmúlásunkig jeleníti meg életünket. A jelképek között ez a típusú csillag egyben az újjászületés jelképe is.

A fent említettek véleménye alapján címerünk kiegészült a falu alatti patakon egykor működő bárom vízimalom jelképes ábrázolásával.

A korona és a címer körül lévő „sisaktakaró” díszítő jellegű, nem rangjelölő.

A szalag illeszkedik a címer egész rajzához, fehér alapon szépen rajzolt, egyedi betűkkel hirdeti lakóhelyünk nevét: LOTHÁRD.